Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för akuta och långvariga smärtproblem i kroppens rörelsesystem.  Fysioterapeuter som är specialiserade inom OMT använder manipulation.

Manipulation innebär att fysioterapeuten eller sjukgymnasten försiktig för ut leden en liten bit längre än man kan på egen hand. Sedan dras ledytorna isär ytterligare genom ett snabbt tryck.Terapin baseras på specifika åtgärder med både manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en vetenskaplig och väl beprövad erfarenhet.

Vad gör en OMT-utbildad fysioterapeut?

Undersökning:

  • Kartläggning av tidigare sjukdomshistorik.
  • Undersökning där man använder en mängd fysiska undersökningsverktyg.
  • Test av smärtreproduktion, avlastnings- och rörlighet
  • Bedömning av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Behandling:

Behandling planeras i samråd med dig där vi tillsammans sätter upp konkreta del- och slutmål. Behandlingen baseras på dina förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler samt behandling av det perifera nervsystemet.

Under ett besök får du kunskap om den troliga orsaken till dina besvär i kunskapssyfte. Ökad kunskap leder till ökad känsla av kontroll som minskar oron och smärtupplevelsen. Patienten undervisas och uppmuntras till aktivitet för att förhindra återfall.

Scroll to top