Ergonomi

Begreppet ”ergonomi” kommer från grekiskans ergon, som betyder ”arbete”, och nomos, som betyder ”lag”. Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycks­fall. Det innebär också att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksam­heten. Vilket betyder att man ska ta hänsyn till varje individs naturliga förutsättningar, men också till dess begränsningar, vid utformning av arbetssätt, verktyg och arbetsplatser. Målet med ergonomi är att skapa en sån bra arbetsmiljö som möjligt.

Arbetslivet har stor betydelse för hur vi människor mår.  Människors arbetsförmåga kan till exempel försämras markant av fysiska arbetsmiljöfaktorer som störande ljud, olämpliga arbetsställningar, vibrationer, relativt små avvikelser från optimal temperatur och icke optimal belysning. Försämringar som medför både produktivitets- och kvalitetsförlust.

Enkla tips till bättre ergonomi

Här har vi kortat ner ett par enkla tips som kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

  • Bra belysning är viktigt, snåla inte med ljuset. Om rummet är för mörkt blir kroppen trött.
  • Undvik att få solljus rakt i ansiktet eller att det blänker skrämen.
  • Variera din arbetsställning. Sitt ibland mer tillbakalutad eller mer upprätt och stå ibland om du har tillgång till ett ”höjbart” bord.
  • Se till att du har ett ordentligt stöd som täcker hela underarmen.
  • Övre delen utav bildskrämen ska vara i ögonhöjd.
  • Ta pauser, gärna med någon fysisk aktivitet.

Nordic fysio ergonomi tjänster :

  • Utvecklare av produkten Microbreak, program med enkla övningar för att undvika belastningsskador för dig som jobbar vid dator. Du sitter vid din arbetsplats och utför dessa övningar. Du väljer själv övningar och tidsintervall.
  • Utforma arbetsplatsen på bästa sätt så att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksam­heten.
  • Analysera sättet att arbeta och arbetsplatsen ur ett fysiskt perspektiv så att arbetsförhållanden blir bättre.
Scroll to top