Om Nordic fysio

Företaget Nordic fysio, ledande inom sjukgymnastik i Luleå med mer än 25 års erfarenhet. Utbildad inom olika behandlingsformer ex.Mc Kenzie, akupunktur och en av få utövare i Norrbotten som erbjuder autotraktion som behandlingsteknik. Vi hjälper dig vid akuta och långvariga problem med rygg, nacke och leder. Du bokar tid utan krav på remiss hos fysioterapeut Stefan Mattsson. Vi erbjuder även ergonomitjänster för utformning av arbetsplats och arbetssätt.Stefan Mattsson har utvecklat produkten Microbreak, dataprogram med enkla övningar för att undvika belastningsskador. Microbreak används idag av bl.a Försäkringskassan, NLL, Pensionsmyndigheten och Luleå kommun.

Fördelar Nordic fysio

  • Ansluten till Norrbottens läns landsting (NLL)
  • Betala 200 kronor per besök i patientavgift
  • Boka tid utan krav av remiss
  • Högkostnadsskydd/Frikort gäller
  • Mer än 25 års erfarenhet som fysioterapeut
  • Utbildad inom olika behandlingsformer ex. Mc Kenzie, akupunktur
  • En av få utövare i Norrbotten som erbjuder autotraction som behandlingsteknik
  • Ingen kostnad vid behandling för ungdomar till och med 20 år

Sjukgymnastik

Här får du individuell anpassad träning för dig med antingen funktionshinder,  till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder. Vi använder tekniker och tekniska hjälpmedel så du får snabbast, bästa behandling. Vi ser till hela människan oavsett diagnos.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för akuta och långvariga smärtproblem i kroppens rörelsesystem.  Terapin baseras på specifika åtgärder med både manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en vetenskaplig och väl beprövad erfarenhet.

Ergonomi

Hjälp med utformning av arbetsplatsen på bästa sätt så att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksam­heten. Analysera sättet att arbeta och arbetsplatsen ur ett fysiskt perspektiv så att arbetsförhållanden blir bättre.

Kontakt

Adress: Björngatan 20972 31 Luleå
Telefon: 070-2222417
E-post: nordic.f@telia.com
Webb: www.nordicfysio.se

Scroll to top